Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond • Strandvejen 203 • 2900 Hellerup • Tlf. 3930 3919 • heste.org@mail.dk
Regnskaber
Oversigt over hovedposterne i HFFs regnskaber
Alle tal i tkr. 2016
2015
2014 2013 2012 2011 2010 2009
2008
Betaling fra Kulturministeriet 79.564
79.409
93.113 96.534 97.647 97.302 89.583 86.070
87.664
Andre indtægter 0
0
0 10 105 312 488 654
2.036
Indtægter i alt 79.564
79.409
93.113 96.544 97.752 97.614 90.071 86.725
89.700
Uddelinger:
Drift af baner og forbund -22.700
-29.900
-34.400 -32.500 -32.500 -30.300 -30.000 -31.358
-31.958
Præmier og lignende -44.575
-47.587
-50.386 -49.051 -48.188 -51.895 -45.825 -45.208
-43.325
Andre uddelinger * -8.950
-1.967
-5.271 -8.436 -8.264 -8.349 -4.776 -2.529
-4.522
Investeringstilskud -1.047
-200
-5.286 -7.852 -8.748 -9.494 -7.449 -5.172
-10.134
Uddelinger i alt -77.272
-79.654
-95.343 -97.839 -97.700 -100.038 -88.050 -84.267
-89.939
Resultat efter uddelinger 2.292
-245
-2.230 -1.295 -52 -2.424 2.021 2.457
-239
Resultatkontrakt-projekter -107
-465
-538 -226 -274 -216 -156 -189
-113
Administration og revision -1.387
-1.407
-1.255 -1.180 -1.144 -1.059 -1.298 -1.329
-1.402
Årets resultat 798
-2.117
-4.023 -2.701 -1.366 -3.699 567 939
-1.754
Egenkapital ultimo 40.200
39.402
41.519 45.542 48.243 49.609 53.309 52.741
51.802
Se årsrapporten for: 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009
* Inklusive Hestesportens Medier og udgifter til ekstern bistand